AROC – Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale este o organizație cu caracter profesional,  fondată de 12 membri, unii dintre cei mai reprezentativi actori pe piața românească a festivalurilor și concertelor.

        Asociația are ca scop crearea și dezvoltarea cadrului organizatoric necesar pentru promovarea intereselor cu caracter profesional, legislativ și economic ale organizatorilor de concerte și evenimente culturale din România și dezvoltarea unor raporturi instituționalizate cu societatea civilă și autoritățile publice la nivel național și cu alte organizații similare din țară și din străinătate, pentru realizarea unor activități și inițiative care promovează libertatea de exprimare, deontologia profesională, excelența și valorile acestor profesii.

        Asociația urmărește, întru realizarea acestui scop, îndeplinirea unor obiective clar precizate:

  1. Apără, prin modalități specifice, interesele organizatorilor de concerte și evenimente culturale din România în raport cu instituțiile statului de drept, cu mediul economic din țară și din străinătate;
  2. Asigură un climat de colaborare și colegialitate între toți membrii săi, astfel încât, dincolo de diferențele specifice și de loialitatea concurenței pe piața producătorilor și a organizatorilor, să prevaleze susținerea, promovarea și apărarea intereselor comune;
  3. Își asumă soluționarea, prin reglementări specifice, a tuturor cazurilor care-i sunt semnalate sau autosesizate, de încălcare a normelor deontologice ale profesiei de producător sau organizator de spectacole;
  4. Ia atitudine publică, promptă și fermă, față de orice situație în care diferite instituții ale statului lezează, sub o formă sau alta, accesul neîngrădit la informație în exercitarea acestor profesii;
  5. Inițiază și participă la elaborarea de propuneri legislative referitoare la exercitarea acestor profesii sau raporturile acesteia cu autoritățile administrației centrale și locale;
  6. Își propune să devină principala instituție de reprezentare legitimă și autorizată a organizatorilor de concerte și evenimente culturale din România pe plan intern și internațional, pe baza prestigiului, audienței, sferei de cuprindere teritorială și profesională, autorității și structurilor sale organizatorice;
  7. Colaborează cu instituțiile mediului universitar de specialitate.